Vedenhankinnan toteutukset kokonaisvastuullisena palveluna tai erillisinä toimeksiantoina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Suomen Pohjavesitekniikka Oy on toimintansa 1980-luvulla aloittanut konsulttitoimisto. Päätoimialana ovat  pohjaveden ja tekopohjaveden hankintaan liittyvät asiantuntijapalvelut sekä vesilain mukaisen lupakäsittelyn asiakirjat ja lausunnot.

Veli Reijonen Oy on Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n tytäryhtiö ja perinteikäs kaivonporaukseen erikoistunut yritys.

Veli Reijonen Oy poraa erilaisiin maaperäolosuhteisiin putkikaivoja eli siiviläputkikaivoja sekä tekee käytössä olevien kaivojen kuntoselvitykset ja saneeraukset.

Pohjaveden laaja-alaisen tietämyksen, pitkäaikaisen kokemuksen ja nykytekniikan yhdistämisellä toteutamme toimivan vedenhankintaratkaisun.