Toteutus > Tutkimus > Putkikaivot

Putkikaivot

Mikä on putkikaivo?

Putkikaivo tunnetaan myös nimellä siiviläputkikaivo. Putkikaivo on irtomaahan rakennettu ja putkitettu kaivo, jossa vesi suotautuu kaivoon seinämissä olevien siivilöiden tai pohjan kautta.

Kuvassa periaatekuva putkikaivosta

Putkikaivojen koot ja tyypit

FLUXSCREEN®-siiviläputken koko ja tyyppi vaihtelee käyttöympäristön mukaan. Pienin on nimellishalkaisijaltaan 50 mm ja suurin on 500 mm. Fluxscreen®-siiviläputkia on kolmea eri tyyppiä;
  • FLUXSCREEN®-vaakarakoputki, jossa on koko putken ympäri ulottuvat vaakaraot.
  • FLUXSCREEN®-MAXI, jossa on vaakarakojen lisäksi myös pystyraot.
  • FLUXSCREEN®-SLIM, jossa on tiheä vaakaraotus ja ohut seinämän vahvuus.
Kaikissa FLUXSCREEN®-siiviläputkissa on V-muotoiset sisäänpäin aukenevat raot. Pitkäaikaisessakaan vedenotossa ne eivät tukkeudu kiintoaineksesta. FLUXSCREEN®-siiviläputket ovat maassamme yleisimmin käytetty putkikaivojen siiviläputkiratkaisu, ja niissä käytetyn muovilaadun soveltuvuus elintarvikekäyttöön on testattu VTT:llä.

Kuvassa erikokoisia ja -tyyppisiä FLUXSCREEN®-siiviläputkia.

Putkikaivon antoisuus

Suurirakopinta-alaisten FLUXSCREEN®-siiviläputkien ja nykyaikaisen kaivotekniikan käyttö mahdollistavat suurituottoisten putkikaivojen rakentamisen. Putkikaivojen antoisuudet tyydyttävät niin pienen vesiosuuskunnan kuin suuren kaupunginkin vedentarpeen. Antoisuuksien määrityksissä käytämme reaaliaikaista tarkkaa mittausjärjestelmää.

Kuvassa on Turun Seudun Vesi Oy:lle rakennettu putkikaivo. Se on Suomen suurituottoisin putkikaivo, joka on koepumpattu 18 000 m³/vrk tuotolla.

Siiviläputken tietokonemitoitus

Siiviläputken pituuden mitoitus suoritetaan kaivon poraustyön valmistuttua. Mitoitusohjelmalla määritetään putkikaivoon optimi siiviläputken pituus pitkäaikaisen maksimituoton saavuttamiseksi. Mitoitusohjelma sisältää noin 800 putkikaivon mitoitus- ja testausarvot sekä maaperätiedot.

Putkikaivon testauspumppaukset ja tietojen arkistointi

Putkikaivo testauspumpataan sen rakentamisen yhteydessä. Siinä putkikaivon vedenjohto-ominaisuudet määritetään mittalaitteistoa ja tietokoneohjelmaa käyttäen. Putkikaivon ominaisantoisuusmittauksia olemme suorittaneet vuodesta 1981 lähtien. Tulokset merkitään putkikaivojen tarkepiirustuksiin, jotka arkistoidaan paperikopioina ja sähköisessä muodossa.

Kuvassa Tampereen Veden Hyhkyn vedenottamon putkikaivon testauspumppausta. Putkikaivosta mitataan ominaisantoisuus ja kerrokselliset vedenjohtavuudet.

Nykyaikainen kalusto

Yhtiöllämme on pitkät perinteet putkikaivojen rakentamiskoneiden kehittämisessä. Uusin raskas hydraulinen hierrinkone valmistui 2010. Sen käyttö on mahdollistanut syvien putkikaivojen poraamiseen myös vaativissa maaperäolosuhteissa. Koneen paino on 34 tonnia, ja porausteho on 180 kW.

Nykyaikainen kaivonporauskone

Porausta köysiporakoneella 1960-luvulla

Pieniläpimittaisen kaivon porausta. Kaivo porattiin pohjaveden hapetusta varten VYR-menetelmässä käytettäväksi.